Visie en missie

Geloof in de kracht van het kind

Bij De Sprong staat het kind centraal. Dat lijkt vanzelfsprekend, voor een school. Maar in het geval van onze school weten we ook zeker dat we deze belofte waar kunnen maken. Dankzij de sterke combinatie van onze kleinschaligheid, onze onderwijsmethodes maar bovenal: een rotsvast geloof in de mogelijkheden van ieder individueel kind.

In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven welke methodes we hanteren voor het onderwijs, welke maatstaven we aanhouden en hoe we kinderen voorbereiden op de volgende stap in hun ‘onderwijscarrière’. In het kort komt het er op neer dat we geloven in:

  • de positieve leereffecten van en door samenwerking
  • taakgericht en zelfstandig leren
  • zelfredzaamheid en ontwikkelen van oplossend vermogen
  • sterke betrokkenheid van ouders bij leerproces kinderen
  • individueel afgestemd onderwijs

De leerkrachten ontwikkelen voor hun eigen groepen groepsplannen, waarbinnen structureel ruimte is voor individuele aanpassingen. Kinderen die wat extra ondersteuning hebben, krijgen dat op maat aangeboden. Maar ook excellerende kinderen hebben extra aandacht nodig, we geven deze kinderen meer uitdagingen.

Intellectuele ontwikkeling met goede resultaten is maar één kant van het leerproces. Op De Sprong willen we de kinderen ook op andere manieren vormen: in sociaal, creatief, sportief en emotioneel opzicht. Maar het belangrijkste vinden we dat ieder kind de school ervaart als een prettige, veilige en inspirerende omgeving, waar hij of zij echt zichzelf kan zijn.

Reacties zijn afgesloten.