Zoekt u een goede basis voor uw kind?

Laat je informeren en inspireren tijdens de open dag van OBS De Sprong op 21 maart. 

De Sprong is de enige openbare school in Lunteren. We zijn een school voor kinderen met allerlei achtergronden, ongeacht geloof of levensovertuiging. Respect en samenwerking staan centraal. Daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen samen leren, samen spelen en samen werken. Op deze manier leren ze het beste in zichzelf én in de ander te ontdekken.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij datgene wat op en rond de school speelt. Zo werken leerlingen, ouders én leerkrachten aan een school waar de kinderen het naar hun zin hebben en starten met een goede basis voor de toekomst… 

OBS De Sprong kenmerkt zich door:

 • kleinschaligheid met oog voor ieder kind
 • een veilig schoolklimaat en betrokken ouders
 • een schoolweek van vijf gelijke schooldagen
 • aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, zelfontplooiing, waarden en normen
 • BSO de SuperSprong met leuke activiteiten
 • actuele lesmethodes met ondersteuning door i-pads
 • humanistisch en godsdienstig onderwijs
 • een goede beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs voor o.a. didactisch handelen en kwaliteitszorg
 • een aanbod van vreemde talen en techniek
 • culturele uitstapjes
 • het SprongPodium door de kinderen voor de ouders
 • creatief in denken en doen

U bent van harte welkom!

Team OBS De Sprong

 

Reacties zijn afgesloten.