Inspectierapport

Op vrijdag 31 maart j.l. hebben twee Inspecteurs van het Onderwijs openbare basisschool De Sprong bezocht. Het onderzoek richtte zich op vier standaarden:

  1. Zicht op ontwikkeling: de school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig, dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
  2. Didactisch handelen: het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
  3. Onderwijsresultaten: de school behaalt met haar leerlingen leerresultaten, die ten minste in overeenstemming zijn met degestelde norm.
  4. Kwaliteitszorg: het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

De Inspectie is na het bestuderen van documenten, het bezoeken van de groepen, gesprekken met de directeur, intern begeleider en de leraren tot de volgende beoordeling gekomen:

  1. Zicht op ontwikkeling: goed.
  2. Didactisch handelen: goed.
  3. Onderwijsresultaten: voldoende.
  4. Kwaliteitszorg: goed.

De beoordeling goed is de hoogste beoordeling.
De Inspectie sloot het onderzoek af met de opmerking ‘Ga zo door!’

Lees ook het volledige Rapport Vierjaarlijks onderzoek. Op blz. 33 vindt u de informatie over Basisschool de Sprong.

 

Reacties zijn afgesloten.