Proominent krijgt goede beoordeling van onderwijsinspectie

Het Openbaar basisonderwijs Proominent kreeg deze zomer de best mogelijke beoordeling van de inspectie van het onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De onderwijsinspectie is te spreken over de kwaliteitszorg, het financieel beheer en de kwaliteit van het onderwijs van Proominent. 

Per 1 augustus 2017 is het toezicht van de onderwijsinspectie veranderd. Omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voert de onderwijsinspectie voortaan onderzoek uit op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Proominent was onderdeel van de pilot op weg naar deze nieuwe vorm van toezicht en werkte dit voorjaar mee aan het onderzoek.

Op bestuursniveau doet de inspectie onderzoek naar kwaliteitszorg en financieel beheer. Op schoolniveau onderzoekt de inspectie of de informatie van het bestuur klopt en of de sturing op kwaliteit ook echt werkt.

Kwaliteit en ambitie

Uit het onderzoek komt naar voren dat Proominent op het gebied van de kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog het predicaat goed verdient. Directeur-Bestuurder Bert Dekker: “Wij nemen dit compliment met vreugde in ontvangst als aanmoediging voor verdere verbetering van ons onderwijs.”

Ook de geldzaken zijn goed op orde volgens de onderzoekers. Zij noemen het financieel beheer deugdelijk en geven aan dat de financiële continuïteit is gewaarborgd.

Het vertrouwen van de onderwijsinspectie in het bestuur en in de scholen is groot. Over vier jaar komt de inspectie terug voor het volgende onderzoek.

Hier vindt u het volledige inspectieverslag.

Stichting Proominent

Stichting Proominent biedt goed basisonderwijs voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. Proominent staat voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Elke school zorgt op haar eigen manier voor een passend aanbod om het beste uit alle kinderen te halen. De juffen en meesters en u als ouder weten wat uw kind nodig heeft om op te groeien tot de burger van morgen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. We bieden een veilige omgeving, waar leren, spelen en opgroeien naadloos in elkaar overlopen.

Reacties zijn afgesloten.