Speciale ouderavond

Op donderdag 7 september a.s. is er een ouderavond. Niet zo maar een ouderavond. Van 19.15 uur tot 19.45 uur kunt u een kijkje nemen in het lokaal van uw kind. Om 19.45 uur start speciaal voor alle ouders de informatiebijeenkomst over de Kanjertraining. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Lotte Viscaal. Zij heeft de studiebijeenkomsten voor het team verzorgd. Deze avond duurt tot 22.00 uur.

De Kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Aandacht hebben voor elkaar (het bewust worden van het eigen gedrag en dat van de ander), welbevinden en sociale veiligheid zijn enkele uitgangspunten van de kanjertraining. Deze principes zijn terug te vinden in het pedagogisch klimaat en de taal van de Kanjertraining. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de symboliek van de petten uiteengezet.

Reacties zijn afgesloten.