Vragenlijst kwaliteitszorg

In mei 2013 hebben de ouders van de oudste kinderen van de Sprong een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in vullen. Deze vragenlijst is afkomstig van kwaliteitszorg WMK (Werken Met Kwaliteit).

Kwaliteitszorg is zorgen voor kwaliteit! Wij vinden het van belang dat de school beoordeeld wordt op haar kwaliteit. Daarom is het van belang om door partners naar de school te laten kijken. Dit kunnen kinderen, ouders, het team, maar ook de inspectie zijn. Door gebruik te maken van deze bronnen krijgen we een genuanceerd (objectief) beeld van de werkelijkheid. De volgende terreinen werden bevraagd: kwaliteitszorg, tijd,

aanbod, pedagogisch handelen, didactisch handelen, schoolklimaat, zorg en begeleiding, sociale veiligheid en incidenten.

Met het beantwoorden van de vragenlijst door u als ouder kijken wij naar de kwaliteitszorg op onze school.

U heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. U kunt inloggen op https://obsdespronglunteren.wmkpo.nl. U kunt de vragenlijst tot 30 juni 2013 invullen.

Reacties zijn afgesloten.